1 “АПИС  – ПРАВО”           460.80
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
           
2 “АПИС  – ПРАВО”           585.00
  Едногодишен абонамент за обновяване със CD –
един път месечно
           
3 “АПИС  – ГЛОБУС”           358.80
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
           
4 “АПИС  – ГЛОБУС”           454.80
  Едногодишен абонамент за обновяване със CD –
 един път месечно
           
5 “АПИС  – ПРОЦЕДУРИ”           447.60
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
           
6 “АПИС  – ПРОЦЕДУРИ”           580.80
  Едногодишен абонамент за обновяване със CD –
 един път месечно
           
7 “АПИС  – ПРОЦЕДУРИ”           382.20
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
(при съвместно ползване с “АПИС – ПРАВО”)
           
8 “АПИС  – ПРОЦЕДУРИ”           500.40
  Едногодишен абонамент за обновяване със CD –
 един път месечно 
(при съвместно ползване с “АПИС – ПРАВО”)
           
9 “АПИС  – РЕГИСТЪР ПЛЮС”           988.80
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
           
10 “АПИС  – РЕГИСТЪР ПЛЮС”           1122.00
  Едногодишен абонамент за обновяване със СD –
 един път месечно
           
11 “АПИС  – ФИНАНСИ”           328.80
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
           
12 “АПИС  – ФИНАНСИ”           414.00
  Едногодишен абонамент за обновяване със CD –
 един път месечно
           
13 “РЕГИСТЪР  – АПИС”           420.00
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
           
14 “РЕГИСТЪР  – АПИС”           478.80
  Едногодишен абонамент за обновяване със CD –
 един път месечно
           
90 “ТРЕЙД ЕКСПЕРТ”           456.00
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
           
91 “ТРЕЙД ЕКСПЕРТ”           574.80
  Едногодишен абонамент за обновяване със CD –
 един път месечно
           
92 “АПИС  – ВРЕМЕ”           358.80
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
           
1 “АПИС  – ВРЕМЕ”           400.80
  Едногодишен абонамент за обновяване със CD –
 един път месечно
           
2 “КОНСТРУКЦИИ на АПИС – ДИГЕСТА ООД”           399.60
  Едногодишен абонамент за телекомуникационно 
обновяване – след всеки брой  на “Държавен вестник”
           
3 “КОНСТРУКЦИИ на АПИС – ДИГЕСТА ООД”           458.40
  Едногодишен абонамент за обновяване със CD – един път месечно            
4 “РЕГИСТЪР МЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕ АПИС – ГАЛЪП”           768.00
5 “АПИС  – ПРАКТИКА”           346.80
  Информационна система за съдебната практика и 
исковия процес
           
6 “АПИС  – СОФИТА BG Law”           1776.00
  Българското законодателство на английски език